Skip to main content
0
WinkelmandClose Cart

Ruilen, garantie en klachten

Retouren

  1. Gedurende veertien kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst van de bestelling, kan de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen (schriftelijk) ontbinden.en retour sturen.
  2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en het slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of hij het product wil houden. Als de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren onbeschadigd en indien redelijkerwijze mogelijk in originele staat en verpakking retourneren naar het retouradres.
  3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. Na ontbinding als bedoeld in lid 1 zal Van der Doelen Speelgoed het eventueel al betaalde artikel binnen veertien werkdagen terugstorten.

Het te gebruiken retouradres is:
Van der Doelen Speelgoed
Brandstraat 21A
5345 HK Oss

Retourenbeleid en voorwaarden bij verkeerde levering of schade

  • U heeft de verplichting om bij aflevering meteen te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
  • Wij nemen alleen artikelen retour bij het constateren van technische mankementen of niet meteen zichtbare beschadigingen van het product.
  • Binnen 3 werkdagen na ontvangst van het product moet er contact via de mail met ons zijn opgenomen over een eventuele retourzending.
  • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kunt u het desbetreffende product tegen retournering daarvan te laten vervangen door een nieuw product.
  • Indien wij akkoord gaan met een retourzending komen verzendkosten voor uw rekening en dient u de artikelen degelijk te verpakken,wanneer wij artikelen retour krijgen die slecht verpakt zijn zullen wij extra kosten in rekening brengen. Na acceptatie van de retourzending krijgt u de verzendkosten geretourneerd.

Garantie en klachten

Voor vragen over garantie en eventuele klachten over een product dient u contact op te nemen met:
E-mailadres: info@vanderdoelen-speelgoed.nl

Close Menu

Selecteer een Afleverpunt

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×